CABINETUL ȘCOLAR DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

este locul de care ai nevoie pentru că: 

 • eşti o persoană aflată în plină dezvoltare;
 • cauţi modele şi scopuri în viaţă;
 • îţi clădeşti propriile valori şi principii de viaţă;
 • îţi descoperi propria identitate şi personalitate;
 • ai nevoie de sprijin, încurajare, ajutor şi comunicare pentru a putea face faţă cu succes noilor provocări ale vieţii.

Psihologul nu este psihiatru ! Psihiatrul se ocupă de bolnavii psihici, de problemele mentale, prescrie medicamente. Psihologul consiliază persoanele normale, care se află într-o perioadă dificilă a vieţii şi care caută soluţii la probleme, care doresc reechilibrarea sufletească.

În cadrul școlii, își desfășoară activitatea consilierul școlar. Când este bine să consulţi consilierul școlar ? 

 • când te simţi trist, neînţeles,fără energie, decepţionat;
 • când ai probleme de comunicare cu familia, profesorii, prietenii
 • când doreşti să te cunoşti mai bine

Ce şanse îţi oferă cabinetul de consiliere? 

 • de a te cunoaşte şi de a te înţelege mai bine pe tine însuţi;
 • de a te accepta şi a-i accepta pe ceilalţi aşa cum sunt;
 • de a fi creativ, spontan, autentic în relaţiile cu ceilalţi;
 • de a-ţi schimba atitudinile şi comportamentele care au efecte negative asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi;
 • de a avea mai multă încredere în forţe proprii;
 • de a identifica strategii de învăţare eficientă;
 • de a controla stresul, depăşind situaţiile frustrante;
 • de a te orienta profesional.

FII ISTEŢ ŞI PROFITĂ CĂ AI LÂNGĂ TINE UN CONSILIER ȘCOLAR! BENEFICIAZĂ DE ŞANSA OFERITĂ!

CABINETUL SE ADRESEAZĂ ELEVILOR, CADRELOR DIDACTICE ŞI PĂRINŢILOR AI CĂROR COPII STUDIAZĂ ÎN ACEST LICEU.

Elevii beneficiază de:

 • consiliere individuală pe diferite probleme ;
 • consiliere de grup (teme propuse de consilier, elevi, profesorul diriginte sau alți profesori) ;
 • evaluare psihologică: teste de personalitate, de emotivitate, de interese profesionale, de inteligenţă, aptitudinale. Cabinetul este dotat cu bateria de teste C.A.S.- platforma de evaluare psihologică, Bateria de teste Raven- teste de inteligenţă, InterOPTIONS- interese profesionale/domenii de activitate profesională ;
 • consiliere vocaţională (orientare şcolară şi profesională)- specifică pentru clasele terminale: cl. a XI-a şi a XII-a, precum și anul III, învățământ profesional – evaluare psihologică, consultarea profilelor ocupaţionale, luarea deciziilor în carieră.

Cadrele didactice beneficiază de:

 • asistenţă psihopedagogică în cunoaşterea /autocunoaşterea elevilor, precum și dezvoltarea personală a elevilor, adaptare elev-şcoală, şcoală-elev, rezolvarea conflictelor, leadership, strategii de comunicare eficientă, strategii educative de incluziune socio-emoțională și educațională a elevilor cu CES ;
 • materiale didactice pentru orele de dirigenţie (chestionare, fișe, jocuri didactice ș.a.)

 

Părinţii beneficiază de:

 • consiliere individuală şi de grup în diferite probleme de relaţionare cu adolescentul ;
 • consiliere individuală şi de grup în diferite probleme familiale, care afecteză adolescentul în mod direct, dar și indirect