Metodologia de desfășurare și organizare  a evaluarii la finalul claselor 2, 4, 6


Ordin privind aprobarea calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a  în anul şcolar 2019-2020


METODOLOGIA de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a


CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II)

  • 11 mai 2020: Limba română & limba maternă (scris)
  • 12 mai 2020: Limba română & limba maternă (citit)
  • 13 mai 2020: Matematică 
  • 14 mai 2020: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV)

  • 19 mai 2020: Limba română 
  • 20 mai 2020: Matematică 
  • 21 mai 2020: Limba maternă 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI)

  • 27 mai 2020: Limba şi comunicare
  • 28 mai 2020: Matematică şi ştiinţe ale naturii