• TCA, ”Embracing Diversity: Inclusion in International Projects”, Praga, Cehia 

  Seminar ”Embracing Diversity: Inclusion in International Projects”,

  Praga, 16-19 mai, 2023

         În perioada 16-19 mai, 2023, Ramona Dănilă, profesor de engleză la Liceul ”Oltea Doamna”, Dolhasca, a participat la seminarul ”Embracing Diversity: Inclusion in International Projects”, care a avut loc la Praga, Cehia și care a făcut parte din programul Erasmus+/TCA, organizatori fiind, Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale(anpcdefp), din România și Czech National Agency for International Education and Research, din Republica Cehă.

    Programul seminarului a conținut prezentări specifice temei seminarului, activități pe grupe, referitoare la tema incluziunii educaționale și sociale a elevilor, elaborarea de idei de proiecte, activități de networking și interacționare între participanți.

        De asemenea, din punct de vedere cultural, programul a cuprins și un tur ghidat al orașului și o croazieră pe fluvial Vltava.

        Pe link-urile de mai jos se pot accesa toate informațiile referitoare la participanți, țările și organizațiile reprezentate de aceștia, activități, contacte etc. De asemenea, pe aceste link-uri există și imagini din timpul seminarului.

  https://padlet.com/kristynakaresova/embracing-diversity-inclusion-in-international-projects-4au9xkyn5hazqcbu

  https://padlet.com/tomasnevidal92/embracing-diversity-inclusion-in-international-projects-vdrxgvqo3cdjvdzw


 • Romanian Secondary Education Project - Proiect Pentru Învăţământul Secundar Românesc - ROSE este un proiect care işi propune să contribuie la reducerea abandonului şcolar în învăţământul secundar  şi terţiar şi la creşterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat.
 •  PET 056 ,,O Șansă pentru viitor - Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional”, promotor, IŞJ Suceava.

 

 •  Parteneri:

   -  Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud,

   -  Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca (județ Suceava),

   -   Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară- ACDC (județ Suceava)

   -  Jazzmontør AS din Norvegia.

 • Scopul proiectului

  Imbunătăţirea situaţiei tinerilor aflaţi în situaţii de risc (dintre care aproximativ 40% de etnie romă), din Regiunile de NE și NV ale României, judeţele Suceava şi Bistriţa Năsăud, prin dezvoltarea unor  centre multifuncţionale de incluziune socială care să sprijine implicarea mai activă în evoluţia lor a părinţilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunităţii în general, precum şi iniţierea şi pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale.

    Servicii furnizate:

  • servicii de informare,
  • servicii de evaluare a abilităţilor şi competenţelor,
  • servicii de formare profesională,
  • servicii de instruire nonformală,
  • servicii de consiliere vocaţională,
  • servicii de mediere pe piaţa muncii, servicii de consiliere familiară.
 • Cursuri pentru voluntari:

   - expert local în problemele romilor,

  - asistent social in prevenirea abandonului școlar,

   - consilier vocațional.

  Servicii de formare profesională pentru tineri:
  • Mecanic auto
  • Manichiurist/pedichiurist
  • Ospătar
  • Competențe antreprenoriale
  • Florar-decorator
  • Cofetar-patiser
 • Proiectul „Metode active de predare a disciplinelor tehnologice în VET"

 

 • Mobilitatea a fost implementată de consorţiul format din trei unităţi VET (Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni şi Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca), ca organizaţie de trimitere, şi de organizaţiile de primire italiene, care au fost şcoli VET din Palermo, Sicilia, Istituto tecnico per il turismo „Marco Polo” şi ITI „Vittorio Emanuelle III”.
 • În perioada martie 2016 a avut loc stagiul de formare în Palermo, Italia, primul flux iar în perioada 27 martie –7 aprilie 2017, a avut loc stagiul de formare în Italia, al II-lea flux în cadrul proiectului având ca temă „Metode active de predare a disciplinelor tehnologice în VET”, finanţat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Mobilităţi Staff.
 • Au participat profesori ingineri, profesori de limbi străine şi profesori de TIC de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” , prof. dr. Daniel Maftei, prof. Florentina Crăciun, prof. Bogdan Dumitriu şi prof. Simona Liliana Manole, de la Colegiul „Vasile Lovinescu” prof. Carmen Pintilie, prof. Ramona Dănilă şi prof. Cristinel - Petrică Acatrinei-Vasiliu şi de la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca director adjunct, prof. Cristina Drehuţă, prof. Adina-Lăcrămioara Tudosă şi prof. Cristina Muşilă.
 • În aceste stagii s-au dobândit cunoştinţe necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea metodelor şi instrumentelor de predare şi învăţare a disciplinelor tehnice şi modulare, dezvoltarea abilităţilor specifice din domeniul explicării şi interpretării datelor tehnice caracteristice disciplinelor tehnologice şi modulare, dezvoltarea abilităţilor digitale şi de multilingvism în domeniul de educaţie şi formare profesională VET şi formarea atitudinilor profesionale specifice necesare unui feedback adecvat şi eficient din partea fiecărui elev, pentru a face faţă unei formări profesionale .