Ministerul Educaţiei Naționale va continua şi în anul şcolar 2019-2020 programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu". 

Date suplimentare privind legislaţia se găsesc pe site-ul M.E.N. la adresa:
 

Calendar Bani de liceu 2019-2020
 
Conform anexei 3 la Ordinului MEN Nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea și completarea OMEC Nr. 4839/2004, CALENDARUL de desfăşurare al programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este următorul:
  • Depunerea cererilor pentru programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie-25 septembrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii - 26 septembrie-15 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie-16 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 17 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor - 18 octombrie-21 octombrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor - 22 octombrie-25 octombrie;